Az Ru En

Krioterapiya

 

Krioterapiya (yunan dilində Krios-buz deməkdir) orqanizmin üzv və toxumalarına soyuq amilin təsiri ilə aparılan müalicədir. Soyuq qıcıqlandırıcı dəri reseptorları tərəfindən qəbul olunaraq bütöv orqanizmdə, yaxud ayrı-ayrı üzv və sistemlərdə mürəkkəb və çoxsahəli reaksiya törədərək bioloji prosesləri dəyişir.Krioterapiya maddələr mübadiləsini stimullaşdırır, karbohidratların, yağların, bəzən isə zülal birləşmələrinin yaranmasını artırır. Toxumalarda ödem və alterasiya azalır, uzun müddət sağalmayan yaralarda toxuma regenerasiyası aktivləşir, ölmüş toxumaların yenilənməsi və nekroliz prosesinin sürətlənməsi baş verir.

İstifadəsinə göstərişlər:

  • Dayaq-hərəkət aparatının xəstəlik və travmaları
  • Revmatoid artrit
  • Kəskin pankreatit
  • Yanıqlar
  • Trofik xora
  • Yataq yaraları
  • Qızılyel

Əks göstərişlər:

  • Reyno xəstəliyi
  • Obliterasiyaedici endoartrit
  • Varikoz genişlənmələr

 

© Copyright SEBA 2024 | Created by Lider Web Studio