Az Ru En

ŞÖBƏLƏRİMİZ / Psixologiya

PSİXOLOGİYA

 

Psixoloji problemlər, pozuntular dünyanın istənilən ölkəsində cinsindən, dinindən, irqindən, sosial və etnik qruplara mənsubiyyətindən asılı olmayaraq meydana çıxır. Bu həm şəxsin özünə, həm də yaxınlarına çətinliklər yaşadır. Bu hallar vaxtında korreksiya edilmədikdə getdikcə xroniki hala keçir və ağırlaşır. Dünya statistikasına nəzər salsaq 2000-ci ildə psixi pozuntular üçün qlobal xəstəliklər yükü göstəricisi 12,1% idisə, 2020-ci ildə bu göstərici 15% təşkil etmişdir. Psixi və davranış pozuntuları təkcə iqtisadi, mənəvi zərərlərlə deyil, həmçinin böyük ictimai itkilərlə - intiharlar, zorakılıq, pis vərdişlər (narkomaniya, alkoqolizm, hüquqa zidd hərəkətlər, cinayətlər) və s. nəticələnə bilər. Psixoloji pozuntular eyni zamanda fiziki problemlərə - xəstəliklərə də səbəb olur.

Ölkəmizdə bu sahədə ixtisaslaşmış yardım sistemində göstərilən xidmətlər getdikcə daha da artır. Psixoloji problemlər və psixi pozuntular vaxtında aşkar edilmə və erkən müdaxilə tələb edir. İnsanların fiziki və psixi sağlamlığını qorumaq klinika olaraq əsas məqsədimizdir. Çünki sağlam insanlar sağlam cəmiyyətimizin təməlidir. Klinikamızda belə şəxslərə keyfiyyətli və kompleks yardımın göstərilməsi üçün tam şərait yaradılmışdır. Peşəkar mütəxəssislər tərəfindən ən effektiv üsullarla, psixoloji metodlarla diaqnostika və korreksiya işləri həyata keçirilir. Psixodiaqnostika zamanı pasiyent şikayətləri təhlil edilir, anamnez məlumatları toplanılır, kliniki şkalalar, sorğular, testlər keçirilir. Korreksiya proqramı dəqiq diaqnostika əsasında, fərdin ehtiyaclarına uyğun, ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Psixoloji və fiziki sağlamlığınızı BİZƏ əminliklə etibar edə bilərsiniz.

Klinikada uşaq, yeniyetmə və yetkin şəxslərlə aparılan konsultasiyalara daxildir:

- Psixodiaqnostika;

- Davranış pozuntusu;

- Depressiya;

- Diqqət əskikliyi və hiperaktivlik sindromu;

- Təşviş-həyəcan pozuntusu;

- Panik atak;

- Psixi və nitq inkişafı ləngiməsi;

- Qorxu və fobiyalar;

- Obsessiv-kompulsiv pozuntu;

- Yuxu və qidalanma problemləri;

- İmtahan həyəcanı, təlim uğursuzluqları;

- Tourette sindromu (tiklər);

- Duyu bütünləmə;

- Uşaq serebral iflici;

- Spinal muscular atrofiya (SMA);

- Müxtəlif mənşəli inkişaf ləngiməsi. Psixologiya şöbəsinin həkimləri

Şərafət Şirinli

Klinik psixoloq

Təhsili: Təhsil müəssisəsinin adı Fakültə/İxtisas Təhsil aldığı illər Ölkə Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası (indiki Qızlar...

© Copyright SEBA 2024 | Created by Lider Web Studio