Az Ru En

Digər cihazlar / VOLUSON E10 (USM)VOLUSON E10

Cihazın geniş texniki imkanları vasitəsi ilə aşağıda qeyd olunan müayinələr aparılır:

 • Göz alması
 • Göz yuvası
 • Göz arteriyaları
 • Qalxanvari vəzi 
 • Periferik limfa düyünlərinin doppleroqrafik müayinəsi 
 • Süd vəzi
 • Qaraciyər
 • Öd  kisəsi
 • Öd yolları
 • Mədəaltı vəzi
 • Dalaq
 • Böyrəklər
 • Böyrəküstü vəzlər
 • Sidik yolları
 • Sidik kisəsi
 • Uşaqlıq
 • Yumurtalıqlar
 • Prostat vəzi və toxum kisəciklərinin müayinəsi

Hamilələrdə:

 • Hamiləliyin dinamikası
 • 3D, 4D doppleroqrafik müayinəsi

Uşaqlarda:

 • Timus vəzi

Yeni doğulmuşlarda və 1 yaşa qədər uşaqlarda:

 • Bud-çanaq oynağının displaziya çıxığı
 • Oynaq və sümük-əzələ sistemi (diz, bud-çanaq, çiyin, dirsək, bilək oynaqları)
 • Axill və digər vətərlər
 • Bağlar
 • Plantar fassit (daban şporu)
 • Renal doppleroqrafiya
 • Yuxarı və aşağı ətrafların arteriya və venalarının doppleroqrafik müayinəsi

 

 

Şüa diaqnostikası (USM)
© Copyright SEBA 2024 | Created by Lider Web Studio