Az Ru En

Uzay terapiya

Uzay terapiya fizioterapiya və reabilitasiya sahəsində serebral iflicli uşaqlar da daxil olmaqla bir çox nevroloji xəstəlikdə istifadə edilən müalicə metodudur.


Qəfəs şəklindəki müalicə moduluna alınan xəstələr xüsusi elastik bağlarla bağlanır və bağlanan bağlara lazımi gərginlik verilir. Yaranan gərginlik qüvvəsi sayəsində xəstənin normal vaxtda edə bilmədiyi bir çox hərəkət bu qüvvənin təsiri ilə edilir.

Uzay terapiya - uşaqlarda müvazinət, oturma və yerimə problemlərininin həllində də tətbiq olunur.Bu terapiya həmçinin serabral iflicli xəstələrdə olan patoloji hərəkətləri azaldır, ayaqların hərəkətinin idarə edilməsi, koordinasiyanı, dayanıqlılığı artırır, funksional aktiv hərəkətləri bərpa edir. 

Uzay terapiya əsasən aşağıda sadalanan hallarda tətbiq edilir: 

 • Uşaqların psixodiaqnostikası
 • Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik
 • Təlim motivasiyasının aşağı olması
 • Qorxular
 • Enurez, enkoprez
 • Psixi inkişaf ləngiməsi
 • Uşaqlarda davranış pozuntusu
 • Müxtəlif mənşəli əzələ zəifliyi problemləri
 • Uşaq serebral iflici
 • Spinomuskular atrofiya (SMA)
 • Pediatrik reabilitasiya 

 

© Copyright SEBA 2024 | Created by Lider Web Studio